බය නැතුව වාහනයක් තනියෙන්ම සර්විස් කරගන්න

ටයිමින් බෙල්ට් එක පරික්ෂා කිරීම

April 7, 2019

ටයිමින්ග් බෙල්ට් එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ කියන එක සරළව කිව්වොත් ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකයි කැම් ෂාෆ්ට් එකයි කැරකෙනකොට ඒවායේ නියමිත පිහිටීම නොවෙනස්ව...

වාහනේ තනියම හදා ගන්න ආසයිද….

ස්පාර්ක් ප්ලග් වැඩද බලමු (පෙට්‍රල් වාහන සඳහා පමණයි)

April 12, 2019

ඔක්කොටම කලින් ස්පාර්ක් ප්ලග් කියන්නේ මොකක්ද කියල නොදන්නා යට කෙටියෙන් විස්තර කරලා ඉන්න ඕනි... ඔබ දන්නවා ඇති වාහනයක එන්ජිම කරකැවෙන්නේ...

වාහන හිමියෙක් අනිවාර්යෙන්ම කියවිය යුතු ලිපි පෙළ.