ත්‍රොටල් පොසිෂන් සෙන්සර් එක පරික්ෂා කරන හැටි

ත්‍රොටල් පොසිෂන් සෙන්සර් එක තියෙන්නේ අපි ඇක්සලරේටර් එක කොපමණ පාගනවද කියන එක ECU එකට කියලා දෙන්නයි….. ඒක වෙන්නේ හරිම සරල විදියකට..

ත්‍රොටල් ෆ්ලැපර් එක කරකැවෙනකොට ඒත් එක්කම විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් කරකැවෙනවා… පහත රූපයේ වගේ…  අපි ඇක්සලරේටර් එක පාගනකොට මේ විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයේ අගය වැඩි වෙනවා… මේ අගය වැඩිවීම ECU එක කියවනවා… ඒ අනුව සාමාන්‍යයෙන් ත්‍රොටල් පොසිෂන් සෙන්සරයක පහත රූපයේ හෝ ඊට සමාන ආකාරයෙක් ප්‍රධාන පින් 3ක් තියෙනවා…

ත්‍රොටල් ෆ්ලැපර් සෙන්සර් එකේ සර්කිට් ඩයග්‍රම් එක
ත්‍රොටල් ෆ්ලැපර් සෙන්සර් එකේ පින් ටික

 

ත්‍රොට්ල් ෆ්ලැපර් එක ගැන ඔබ දන්නේ නැතිනම් ත්‍රොට්ල් ෆ්ලැපර් එක තියෙන්නේ වාහනයේ ත්‍රොට්ල් බොඩි එකයි එයාර් ෆිල්ටරේ ඉඳලා එන බටයයි අතර ත්‍රොට්ල් බොඩි එක ඇතුලේ… පහත රූපයේ තියෙන්නේ ටොයෝටා වාහනයක ත්‍රොට්ල් ෆ්ලැපර් එක… මේක පෙත්තක් වගේ ඇරෙන්න වැහෙන්න තියෙන්නේ…අපි ඇක්සලරේටර් එක පාගනකොට මේ පෙත්ත ඇරෙනවා.. පහත රූපය ආකාරයට….

ඇක්සලරේටර් එක පාගනකොට ඇරෙන පෙත්ත
ඇක්සලරේටර් එක පාගනකොට ත්‍රොටල් ෆ්ලැපර් එකේ පෙත්ත ඇරෙන හැටි

 

එතකොට මේ පෙත්ත කරකැවෙන අක්ෂය උඩ රූප වල හොඳට පේනවා… ඔය ඇන දෙකක් දාල තියෙන්නේ අන්න ඒ අක්ෂයට තමයි…

මෙන්න මේ අක්ෂයටම තමයි අර ත්‍රොට්ල් පොසිෂන් සෙන්සර් එකත් සම්බන්ධවෙලා තියෙන්නේ… එතකොට මේ අක්ෂය ත්‍රොට්ල් ෆ්ලැපර් එකත් එක්ක කරකවෙනකොට ( ඒ කියන්නේ අපි ඇක්සලරේටර් එක පාගනකොට) මේ අක්ෂයට සම්බන්ධවෙලා තියෙන ත්‍රොට්ල් පොසිෂන් සෙන්සරයේ විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයත් කරකැවෙනවා…  එහෙම වෙනකොට සෙන්සරයේ ප්‍රතිරෝධයත් වෙනස් වෙනවා….

ඉතින් ත්‍රොට්ල් පොසිෂන් සෙන්සරය හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්නේ ඔන්න ඔය විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයේ අගය ඒකාකාරව වැඩි වෙනවද කියලා බලන එක… ඒකට අපිට ඕන වෙනවා මල්ටිමීටරයක්…

ඊට පස්සේ ඔබ කරන්න ඕන ත්‍රොට්ල් පොසිෂන් සෙන්සරය තියෙන තැන අඳුරගන්න එකයි… පහත රූපයේ පැහැදිලිව තියෙන්නේ ටොයෝටා වාහනයක ත්‍රොට්ල් පොසිෂන් සෙන්සරය පිහිටා තියෙන තැනයි…

ටොයෝටා වාහනයක ත්‍රොට්ල් පොසිෂන් සෙන්සරය පිහිටා තියෙන තැන

 

දැන් ඔබ ත්‍රොට්ල් පොසිෂන් සෙන්සරයේ කනෙක්ටර් එක ගලවන්න ඕන… ඒක ගලවන විදිය එක එක වාහනවල එක එක විදියටයි තියෙන්නේ… කොහොමහරි ක්ලිප් එකකින් කනෙක්ටරය තද වෙලා තියෙන නිසා ඒ ක්ලිප් එක පැහැදිලිව හඳුනාගෙන ඒක බුරුල්වන ලෙස අල්ලාගෙන කනෙක්ටරය ගලවන්න…. ටොයෝටා වාහනයක ත්‍රොට්ල් පොසිෂන් සෙන්සරයේ ක්ලිප් එක බුරුල්වන ලෙස ගලවන රූපයක් පහත දැක්වේ…

කනෙක්ටර් එකේ ක්ලිප් එක බුරුල් කරලා ගලවපු අවස්ථාවක්

 

දැන් ඔය කනෙක්ටරය ගැලෙව්වම සෙන්සරයේ පින් කිහිපයක් ඔබට පෙනේවි… සමහර වාහනවල පින් 3ක් තියෙනවා තවත් සමහර වාහනවල පින් 4ක් තියෙනවා… පහත දැක්වෙන ටොයෝටා වාහනයේ පින් 4ක් තියෙනවා ඔබට පේනවා ඇති…

ත්‍රොටල් පොසිෂන් සෙන්සර් එකේ කනෙක්ටර් එක

ත්‍රොටල් පොසිෂන් සෙන්සර් එකේ පින් හතර

 

දැන් ඔය පින් වලින් එක පින් එකක් ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක… අනික් පින් වලින් වැදගත් පින් එක තමයි වෙනස්වෙන ප්‍රතිරෝධය පෙන්නන පින් එක… මේ දෙක හොයාගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්සරය නිවැරදිද නැද්ද කියලා කියන්න පුළුවනි.. ඉතින් මේ දෙක හොයාගන්න එක ක්‍රමයක් තමයි ඔබට අදාළ වාහනයේ මැනුවල් එක බලලා හොයාගන්න එක… සාමාන්‍යෙන් කරන්න වෙන්නේ ඉන්ටෙර්නෙට් එකෙන් බලලසර්ච් කරලා හොයාගන්න එක… මැනුවල් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක හා සිග්නල් පින් එක දක්වලා තියෙන හැටි පහල රූපේ පෙන්නනවා …

මැනුවල් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක හා සිග්නල් පින් එක දක්වලා තියෙන හැටි

 

දැන් ඔබ ත්‍රොට්ල් පොසිෂන් සෙන්සරය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රධාන පින් දෙක හොයාගෙන ඉවරයි…. ඉන් පසුව ඔබ කලයුතු වන්නේ මල්ටිමීටරයේ අග්‍ර දෙක එම පින් දෙකට සම්බන්ධ කර මල්ටිමීටරයේ මෝඩ් එක ප්‍රතිරෝධ – Resistance මෝඩ් එකට දැමීමයි… දැන් ඔබ බලන්න මල්ටිමීටරයේ පෙන්වන අගය… එහි ප්‍රතිරෝධය ඉතා අඩු ඕම් ගණනක් හෝ බින්දුවක් විය යුතුයි….

ඉන් පසුව ඔබ ත්‍රොට්ල් ෆ්ලැපර් එක ඇරෙන පැත්තට අතින් ඉතා හෙමිහිට කරකවන්න… දැන් ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිරෝධය වැඩි විය යුතුයි…මෙහිදී ඔබ ඉතා හෙමිහිට ෆ්ලැපර් එක කරකැවිය යුතු අතර එසේ හෙමිහිට කරකැවෙන විට ප්‍රතිරෝධයද ඒ හා අනුරූපව ඉතා හෙමින් ක්‍රමයෙන් වැඩි විය යුතුයි…යම් විටෙක ෆ්ලැපර් එක ක්‍රමයෙන් ඇරෙන පැත්තට කරකැවෙන විට ප්‍රතිරෝධය වැඩිවී නැවත අඩු වී වැඩි වෙනවානම් එහෙමත් නැතිනම් එක පාරටම අඩු වෙනවනම් ඒ කියන්නේ ඔබගේ ත්‍රොට්ල් පොසිෂන් සෙන්සරය නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නේ නැති බවයි… 

මල්ටිමිටර් එක සෙන්සර් එකට සම්බන්ධ කරන ආකාරය
ෆ්ලපර් එක කරකවන්නේ නැති විට මල්ටිමිටර් එකේ අඩු ප්‍රතිරෝදයක් පෙන්වනවන ආකාරය