මේ පිටුව අපිට තාම ලියල ඉවර කරගන්න බැරි උනා… ඒ ගැන ගොඩක් කනගාටුයි… 🙁 🙁

ඉක්මනටම ලියල ඉවර කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා….

මොකක් හරි කරුණක් ගැන දැනගන්න හදිස්සි නම් ඉක්මනටම අපේ FACEBOOK පේජ් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න… පහල තියෙන්නේ ලින්ක් එක…